Kunst ontdekken in de klas

Cultuuronderwijs met beelden, Cumbe, laat kunst ontdekken op de basisschool. Dat doen we in activiteiten met een receptie-, productie- en een reflectiefase. Beelden van kunst en cultureel erfgoed worden in de klas bekeken, besproken en van betekenis voorzien. Vervolgens gaan de kinderen hun gegeven betekenissen verbeelden met diverse materialen. Ze verzinnen bijvoorbeeld een verhaal bij het kunstwerk en gaan scenes daaruit tekenen. Of zij gaan kijken met welke vormen een gebouw gemaakt kan worden. Daarom noemen we het kunst-ontdek-activiteiten.

 

Cumbe
• Helpt leerkrachten kunst-ontdek-activiteiten te ontwerpen die kinderen stimuleren om allerlei betekenissen te maken in gesprekken, tekeningen en anderen media en materialen. De kunstwerken worden zorgvuldig gekozen en passen bijvoorbeeld bij een bepaald thema of bij lessen in andere vakgebieden zoals wereldoriëntatie of taal.
• Werkt met kinderen in de klas aan kunst-ontdek-activiteiten.
• Verzorgt lessen aan studenten van lerarenopleidingen ten behoeve van hun eigen culturele ontwikkeling en lessen in het ontwerpen van kunst-ontdek-activiteiten voor hun beroepspraktijk.
•Doet onderzoek naar het maken van betekenissen door kinderen door kunst.