Over

Hester Elzerman Cultuuronderwijs met beelden Cultuuronderwijs met beelden is opgericht door Hester Elzerman. Zij werkte na haar studies Kunstgeschiedenis en Culturele Studies aan de Universiteit van Amsterdam in diverse culturele instellingen. Het basisonderwijs trok haar ook aan en na de Opleiding voor Leerkracht Basisonderwijs gedaan te hebben, werkte zij zeven jaar als leerkracht. Van 2008 tot 2015 was zij docent kunstbeschouwing en beeldende vorming, studie- en scriptiebegeleider aan de Lerarenopleiding Basisonderwijs aan de Hogeschool Inholland. Aan dezelfde hogeschool voerde zij voor het lectoraat ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs’ een onderzoek naar betekenisgeving in het beeldend onderwijs uit. Zij heeft brede kennis van kunst- en cultuurgeschiedenis én is gewend te werken in de dagelijkse praktijk op de basisschool.