Basisonderwijs

De laatste jaren is er meer aandacht voor cultuuronderwijs op de basisschool. De term cultuuronderwijs verwijst onder meer naar de vakgebieden beeldende vorming, muziek, drama, dans en cultureel erfgoed en duidt aan dat er wordt waargenomen en verbeeld (http://www.cultuurindespiegel.nl).  Cultuuronderwijs met beelden, CumBe, houdt zich bezig met de vakken beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het doel is kennis te verspreiden over het bekijken en bespreken van kunst  in de klas en hoe betekenisgeving daarbij bevorderd kan worden. In Kunst-ontdek-activiteiten worden de betekenissen die de kinderen geven bij het bekijken van kunstwerken, verbeeld in eigen werkstukken.

 

 

Opbouw van de kunst-ontdek-activiteit

Receptie
Kunst of cultureel erfgoed wordt in de klas besproken met behulp van vragen.
Bijvoorbeeld een kunstwerk waarin ruimte op een speciale wijze wordt weergegeven
op een school die de leerlijn ‘ruimte en ruimtesuggestie’ volgt.
Of een kunstwerk dat bij het actuele thema past.
Reflectie in een portfolio
De kinderen geven de betekenissen die zij aan het kunstwerk geven weer en stellen
zelf een vraag of doel.
Productie
De kinderen krijgen ruimte om beeldend met allerlei materialen onderzoek te doen naar hun
vragen, te exploreren en te experimenteren.
Reflectie in een gesprek met de groep
De resultaten bespreken, analyseren en koppelen aan gegeven
betekenissen, begrippen of concepten.