Kinderen

 

Kunst–ontdek–activiteiten in de klas

Voor kinderen in groep 1 tot en met 8

 

 

Opbouw van de kunst–ontdek–activiteiten

Receptie    De kinderen kijken naar bestaande kunstwerken die zorgvuldig zijn geselecteerd en aansluiten bij het lopende thema of bij een bepaald onderwerp van andere vakgebieden zoals taal of wereldoriëntatie. Zij geven betekenissen aan wat zij zien in gesprekken met de hele groep. Bij het kijken naar kunstwerken wisselen kinderen gedachtes, ideeën en herinneringen uit.
Reflectie in een portfolio     De kinderen geven de betekenissen die zij aan het kunstwerk geven weer en stellen zelf een vraag of doel.
Productie      De kinderen krijgen ruimte om de betekenissen die zij geven te exploreren in verhalen en tekeningen. Tegelijkertijd kunnen zij gefascineerd raken door beeldaspecten zoals vormen, lijnen, composities en kleuren. Zij krijgen materialen en technieken aangereikt om daarmee te experimenteren, om beeldend met allerlei materialen onderzoek te doen naar hun vraag of al explorerend hun doel te bereiken.
Reflectie in een gesprek met de groep      De resultaten bespreken, analyseren en koppelen aan gegeven betekenissen, begrippen of concepten.