Leerkrachten

CumBe biedt korte scholingen en efficiënte begeleiding 

  • Met het hele team,  bijvoorbeeld op een studiedag, op een prikkelende manier op de hoogte raken van nieuwe ontwikkelingen in cultuuronderwijs en activiteiten ontwerpen die direct in de klas uit te voeren zijn.
  • Scholing voor enkele teamleden, bijvoorbeeld ICC’ers, en voor individuele leerkrachten op de eigen school of op locatie.
  • Begeleiding / coaching bij het ontwerpen en uitvoeren van de activiteiten

 

Voorbeeld van een traject
1) In overleg met school wordt een leerlijn beeldend onderwijs uitgezet of gevolgd aan de hand van kern- en tussendoelen, ter voorbereiding op de scholing.
2) In de scholing wordt de leerlijn ingebed in de meest recente kennis over cultuuronderwijs.
3) Na afloop van de scholing krijgen de leerkrachten begeleiding bij het ontwerpen van hun activiteiten, persoonlijk en via digitale werkportfolio’s.
4) Kinderen, leerkracht en begeleider voeren de activiteit uit en documenteren in portfolio’s.
5) Reflectie op proces en resultaat door leerkracht en begeleider en ontwerp nieuwe activiteiten.

Onderdelen kunnen ook afzonderlijk worden geboekt.

 

Inhoud scholing en begeleiding
Leerkrachten krijgen in deze scholing kennis over recente ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs door aandacht voor Cultuur in de Spiegel, Rijksuniversiteit Groningen (http://www.cultuurindespiegel.nl/ ); het Leerplankader SLO (http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/)en Project Zero-onderzoek (http://www.pz.gse.harvard.edu/project_zero_current_projects.php ). Van daar uit worden zij begeleid om activiteiten voor hun eigen groep te ontwerpen. Met ruimte voor kijken naar prikkelende kunstwerken, voor creatieve productie en zinvolle reflectie. Hoe laat je kinderen betekenis geven aan erfgoed dat via digitaal bord of tablet de klas binnenkomt en hoe zorg je ervoor dat zij geen passieve houding aannemen, maar een actieve en creatieve om die betekenissen te verbeelden? Daar is deze scholing en begeleiding op gericht. Dat kan in verschillende vormen en maten; voor een team als geheel of voor een aantal kartrekkers, zoals ICC-ers, op een studiedag of na schooltijd in de eigen klas. De school kiest de meest efficiënte manier om cultuuronderwijs te laten bloeien.

 

Opbouw van de  kunst–ontdek–activiteiten
Receptie    Kunst of cultureel erfgoed wordt in de klas besproken. De leerkracht leert welke soort vragen betekenisgeving stimuleren.
Reflectie in een portfolio     De kinderen geven de betekenissen die zij aan het kunstwerk geven weer en stellen zelf een vraag of doel.
Productie    De leerkracht geeft kinderen ruimte om beeldend met allerlei materialen onderzoek te doen en helpt waar nodig het doel te bereiken.
Reflectie in een gesprek met de groep   De resultaten bespreken. De leerkracht zorgt ervoor dat de kinderen analyseren en koppelt  begrippen of concepten aan gegeven betekenissen.